ReadyPlanet.com


วิธีเปลี่ยนความถี่ช่อง 7


เครื่องรับ DYNA MINI
1.เปิดไปที่ช่อง7
2.กดOKแล้วกดเลข4ใส่รหัส 8888
3.กดไปที่SYMBOL RATE ใส่ตัวเลข 05900กดOK
4.กดไปที่SAVEกดOK
5.กดMENUเพื่อออกจากโปรแกรม S-

เครื่อง STAR
1.เปิดไปที่ช่อง7
2.กดMENUใส่รหัส1234
3.กดไปที่ TRANSPONDER SETTING กดOK
4.กดไปที่ EDIT TRANSPONDER กด OK 2ครั้ง
5.กดไปที่ SYMBOL RATE ใส่ตัวเลข 05900
6.กดไปที่ OK ดูแถบสีด้านล่างสุดถ้ามีให้กดOK
7.กดEXITออกจากโปรแกรม3ครั้ง

เครื่อง IDEA CHUN
1.เปิดช่อง7ที่ไม่มีภาพ
2.กดMENUกดลงมาที่PROGRAM SETUP(การติดตั้งรายการ)กดOK
3.ใส่รหัส 0000 จะเข้าหน้าPROGRAM SETUP (การติดตั้งรายการ)
4.กดลงมาที่ Parameter Setup(ปรับแต่งช่องรายการ)กดOK
5.กดลงมาที่Symbol Rate ใส่ตัวเลข 05900 กด OK
6.จะถาม OK (ตกลง)หรือ CANCEL (ยกเลิก)เลือกแถบสีให้อยู่ที่OK(ตกลง)แล้วกดOK
7.กดEXITออกจากโปรแกรม2ครั้ง
 

เครื่อง INFO BOX3+4
1.เปิดไปที่ช่อง7
2.กดOKแล้วกดเลข4ใส่รหัส0000
3.กดไปที่SYMBOL RATE ใส่ตัวเลข 05900กดOK
4.กดไปที่ SAVE กดOK
5.กด EXIT ออก
เครื่อง S3และS5
1.เปิดไปช่อง7
2.กดMENUใส่รหัส1234
3.กดไปที่การติดตั้งรายการกดOK
4.กดไปที่เปลี่ยนค่าช่องกดOK
5.กดไปที่SYMBOL RATEใส่ตัวเลข 05900
6.กดOKจะถามตกลงหรีอยกเลิกให้แถบสีอยู่ที่ตกลงกดOK
7.กดEXITออฟจากโปรแกรมผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2008-11-09 06:59:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.